Tietosuojaseloste

Hyvän Olon Maailma Oy

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Hyvän Olon Maailma Oy, Y-tunnus: 2532913-6

Yhteystiedot:
Löydöstie 1 E 64
01600 Vantaa
Y-tunnus: 2532913-6
Verkkosivustomme osoite on: https://www.hyvanolonmaailma.fi.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Hyvän Olon Maailma Oy / Tarja Vuorinen
Yhteystiedot:
Löydöstie 1 E 64
01600 Vantaa
+358 45 141 2575
info@hyvanolonmaailma.fi

REKISTERIN NIMI: HYVÄN OLON MAAILMAN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Hyvän Olon Maailma Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät, ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja yhteistyökumppanit. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla ihmisillä. Järjestelmä on suojattu nykypäiväisten teknisten keinojen avulla, kuten palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmilla.

2. Rekisteröidyt

Yrityksen yritysasiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Palveluistamme/tuotteistamme kertominen
 • Asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen ja paremman asiakaspalvelun tarjoaminen
 • Hyvän Olon Maailman toiminnan ja palveluiden kehittäminen
 • Tilausten käsittely, toimitus, arkistointi laskutus ja maksunvalvonta
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset
 • Markkinointi eri muodoissaan
 • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus
 • Hyvän Olon Maailma Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Yrityskäyttäjiltä kerätään lisäksi seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Y-tunnus
 • Puhelin
 • Muut mahdolliset tiedot

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Hyvän Olon Maailma Oy, Löydöstie 1 E 64, 01600 Vantaa tai sähköpostilla info@hyvanolonmaaima.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä saadut tiedot ja tarjonnan estot
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Hyvän Olon Maailman työtekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Tykkäsitkö? Jaa se muillekin!